allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Odnowione: 2011-07-06 07:00   Komentarze: 0   Views: 241  

8.Antykoleinowy modyfikator asfaltów Licomont BS® 100
Drukować 2010-12-07 17:11

Firma:YUMA P.P.H.U. Zbigniew Kreczko
Adres:ul. Liburnia 43
Miejscowość:Cieszyn
Nr. tel.:+48-33-8513420
Faks:+48-33-8513425
Tel./kom.:+48-515-286509
Email:kreczko @ yumakreczko.com.pl
Strona:www.yumakreczko.com.pl
Czas pracy:
All company products

Licomont BS® 100 - Antykoleinowy modyfikator asfaltów

3% tego wosku amidowego (liczonego na zawarty w masie asfaltowej bitum) to praktycznie tylko 2,5 kg na 1000 kg mieszanki wykładanej na wierzchnią warstwę konstrukcji drogi. Preparat występuje pod postacią prawie białego proszku lub granulatu w workach PE lub big bagach. Dozuje się go bezpośrednio do maszyny robiącej mieszaninę asfaltową danej marki. Po 30 minutach mieszania w temp. 1800C jest trwale wymieszany w całej masie.

Ogólne cechy użytkowe:- łatwo się wrabia i trwale utrzymuje w masie asfaltowej,
-obniża lepkość mieszanki co ułatwia transport i kładzenie na drogę w niższych temperaturach roboczych, krótszym czasie układania i walcowania,
-obniża straty ciepła i wielkość emisji „zapachów" przy operowaniu masą,
-lepiej zespala komponenty masy asfaltowej w konstrukcji drogi,
-podnosi odporność asfaltowej nawierzchni na deformacje w wyŜszych temperaturach,w tym na tworzenie kolein przez koła samochodowe,
- podnosi odporność asfaltu na pękanie, przełomy i tworzenie dziur w temperaturach ujemnych,
-nadaje się znakomicie do mieszanek reperujących ubytki drogowe, mastyk asfaltowych, itp.
Licomont BS® 100 chemicznie to niskomolekularna mieszanina amidów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych o szczególnych cechach użytkowych:
- doskonała twardość mierzona odpornością na normatywny nacisk igłowy dla bitumów,
- wysoka temperatura płynięcia - 1410C - prawie trzykrotnie wyższa od bitumów,
- niska lepkość w stanie ciekłym - poniżej 50 mPa.s mierzona w 1500C.
Dodając 3% Licomontu BS® 100, w porównaniu z nie modyfikowanym bitumem, zyskujemy:
- obniżenie lepkości mieszanki roboczej z 215 mPa.s do ok. 170 mPa.s (mierzonej w 1500C),
- podwyższenie twardości mierzonej naciskiem igły w 250C (1/10mm) - 55,
- stabilność nawierzchni asfaltowej w szeroki zakresie temperatur poprzez podniesienie granicy
mięknienia asfaltu niemodyfikowanego z ok. 530C do ok. 940C po dodaniu 3% BS 100.

więcej informacji  pobierz plik (696.8 KB)


Kategorie: Farby, lakiery

Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

Polska

1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43

OLIVA SP. Z O.O.

Chwaszczynska 129-149, Gdynia
Nr tel.:+48-58-6299162, E-mail:oliva@oliva.com.pl

OŁTARZEWSKI STEFAN

Słoneczna 13, Piaseczno
Nr tel.:+48-22-7170197, E-mail:kontakt@oltarzewski.waw.pl

OPTIMUM SYSTEMY DEKORACJI WNĘTRZ SP. Z O.O.

Kilińskiego 2 , Chełmek
Nr tel.:+48-33-8464420 , Tel./ mob.:+48-509-834334, E-mail:bgrawicz@gotele.com.pl

P.H.P.U. POSITIVE

Toruńska 222, Włocławek
Nr tel.:+48-54-2372836, E-mail:kontakt@positive-farby.pl

P.H.P.U. SEMEX S.J.

Jagiellońska 101/105, Częstochowa
Nr tel.:+48-34-3906706

P.H.U. TARMEX

Farby ul. Kraszewskiego 5a, Radomsko
Nr tel.:+48-44-7381455, E-mail:info@tarmex.pl

P.H.U. VOBOZ

Legionów 107 E/lok.1, Gdynia
Nr tel.:+48-58-6229007, Tel./ mob.:+48-501-152810, E-mail:voboz@voboz.pl

P.P.H. MATRES REVCO SP. Z O.O.

ul. 22 lipca 6, tczewski p.
Nr tel.:+48-58-5362803 , +48-58-5362804, E-mail:matresrevco@matresrevco.pl

P.P.H.U. ANED

Wąska 3 , Teresin
Nr tel.:+48-46-8612322, E-mail:aned@aned.biz.pl

P.P.H.U. LEMIR

Saska 4, Kraków
Nr tel.:+48-12-2629361, +48-12-6560104, E-mail:sprzedaz@lemir.net.pl

1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43