allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Milicki rynek jako bezpieczne centrum społeczno-gospodarcze

Komentarze: 0   Views : 2

Milicki rynek jako bezpieczne centrum społeczno-gospodarcze
Drukować 2017-10-31 00:20  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data rozpoczęcia: 04/10/2017
Data końca rejestracji: 08/12/2017
Termin składania prac: 08/12/2017
Data zakończenia: 29/12/2017
Miasto: Milicz
Kraj: Polska

Urząd Miejski w Miliczu ogłasza Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE w ramach projektu pn. "Milicz OdNowa - wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. (Wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO).

Materiały związane z konkursem w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie http://bip.milicz.pl/Article/get/id,27030.html

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem w formie pisemnej lub drogą elektroniczną należy kierować na adres: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich tel. 071 38 04 309 lub 071 38 04 357 lunb na e-mail. [email protected]

Konkurs przeznaczony jest dla: architektów, architektów krajobrazu, urbanistów

Terminarz Konkursu.

 • Ogłoszenie konkursu: 04.10.2017r.
 • Ostateczny Termin składania prac konkursowych do 08.12.2017 r. do godz. 15.00
 • Wyniki konkursu: 29.12.2017r.

Projekt koncepcyjny powinien uwzględniać między innymi propozycję:

 

 

 • nowej organizacji lub reorganizacji ruchu, w tym określającej i porządkującej miejsca parkingowe w obszarze rynku i ulic przyległych do rynku tj. ulic: Szewskiej, Polskiej, Krotoszyńskiej, Lwowskiej, Garncarskiej, Zamkowej, Wałowej, Parkowej, Cichej, Długiej, Rzecznej, Mostowej i Kuźniczej.
 • podzielenia płyty rynku np. na strefy funkcjonalne - wzajemnie przenikające się i współgrające, ale o nieco odrębnym charakterze i przeznaczeniu;
 • wyznaczenia miejsc na działalność sezonową na płycie głównej rynku oraz sposobu ich rozwiązania;
 • wyznaczenia jak największej swobodnej przestrzeni pod organizację imprez typu Jarmarki;
 • rozwiązań oświetlenia w tym innowacyjnego w postaci lamp stojących i wiszących;
 • nowego oznakowania lub reorganizacji oznakowania;
 • rozmieszczenia i wyglądu sezonowych punktów gospodarczych np. w postaci pergoli stalowych zadaszeń (ogródki piwne, lodziarnie, gastronomie);
 • wskazania ewentualnych miejsc niezbędnych do niwelacji (wyrównania płyty Rynku);
 • niezbędnych uzupełnień lub remontu nawierzchni oraz propozycję nowych rozwiązań nawierzchniowych;
 • nowych elementów malej architektury wraz z propozycją ich nowego układu takich jak: fontanny, ławki, stałe donice, kosze, kraty, słupki, kule, trejaże, punkty czerpalne wody pitnej itp.
 • nowych, trwałych nasadzeń, stałych instalacji zielonych, zielonych ścian w systemie linkowym lub kubełkowym, które podnosić będą estetykę miejsca ale będą również wprowadzać bioróżnorodność na tym terenie (rośliny kwitnące- byliny)
 • odtworzenia nasadzeń historycznych - szpalery formowanych drzew
 • nowych rzeźb lub instalacji terenowych (np. nawiązujących stylistyką do rzeźb „Ptasiego Traktu" )
 • rozwiązań informacyjnych -tablice elektroniczne lub ciekawe rozwiązania tradycyjnych tablic ogłoszeniowych, szyldów reklamowych lub też slupów;
 • wskazania ścian pod murale oraz ich koncepcji - projekt plastyczny uwzględniający tematykę regionu;
 • utworzenia ciekawych zakątków przy Rynku - np. pomysł na Miedzuch -istniejąca wąska uliczka oddzielająca domy, kramy lub działki budowlane wewnątrz miasta. (Miedzuchy typowe były dla miast średniowiecznych, powstają również współcześnie, najczęściej jako ścieżki biegnące miedzą, czyli granicą działek (stąd nazwa). Miedzuch nie był używany jako pełnowartościowy trakt komunikacyjny, służył jako zaplecze lub droga zaopatrzeniowa, do odprowadzania wody deszczowej z dachów, jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na skutek rozwoju miast uliczki te często były zabudowywane i zanikały).
 • ciekawych rozwiązań dla rowerzystów - stojaki rowerowe itd.
 • oraz innych innowacyjnych i ciekawych rozwiązań

 

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości